Märksõnad: Maakond: Tegevusala:
Firma: Linn: Aadress:

GoBus Valga

Telefon:

+372 631 0290

Aadress:

Valga, Valgamaa, Eesti

E-mail:

valga@gobus.ee

Koduleht:

http://www.gobus.ee

GoBus Valga eelkäija OÜ Trakmain asutati 1997. a. detsembrikuus, kui AS-ist Valga Auto eraldus kohaliku kauba- ja reisijateveoga tegelev allüksus. Alates 2005. a. augustikuust kuulub ettevõte AS-i GoBus.
Käesolevaks ajahetkeks oleme loobunud kaubavedudest ja keskendunud reisijate veole autobussidega.
Teostame tellimusvedusid Eestis ja välismaal.