Sõnumi kättesaadavus/nähtavus

Privaatne küsimus ja selle vastus on nähtav ainult küsijale ning vastajale.

Avalik küsimus ja selle vastus muutub nähtavaks kõikidele kasutajatele. Seda ainult juhul, kui nii küsija kui vastaja on nõus küsimuse avalikustamisega.